Oddělení vzdělávání

You are not logged in. (Login)

Vzdělávací portál Otevřené společnosti, o.p.s.


  • Tento portál slouží jako rozhraní pro přístup k elearningovým kurzům a dalším informačním a vzdělávacím materiálům, které vytvořily a spravují jednotlivá Centra a Programy Otevřené společnosti, o.p.s. V současnosti probíhá testování prvního kurzu Centra ProPolice. Nabídka ostatních Center a Programů se bude postupně rozšiřovat.

Course categories


Skip Login

Již 15 let jsme součástí české neziskové sféry a aktivně přispíváme k tomu, aby naše společnost byla moderní a otevřená.
Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci v dalších letech.

Pokud Vás naše práce oslovila, podpořte nás!